adjunct-algemeen directeur OCMW 

 

De adjunct-algemeen directeur staat in voor de algemene leiding en coördinatie van de diensten van het OCMW. Hij is hoofd van het personeel en tevens belast met de voorbereiding van het algemeen beleid. 

Hij woont zonder stemrecht de vergaderingen van de OCMW-raad en het vast bureau bij. Hij vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en herinnert aan de geldende rechtsregels.

Daarnaast is hij belast met het opmaken van de notulen, ondertekent hij alle briefwisseling en bewaart het archief.


adjunct-algemeen directeur OCMW Gooik
Joris Samyn
Alle werkdagen
Tel: 02 454.04.31 

Contact OCMW Gooik

Ninoofsesteenweg 182
1755 Gooik

Tel: 02 454 04 30
Fax: 02 532 10 27
E-mail: info@ocmw.gooik.be

Openingsuren:
Dagelijks van 08u30-12u
Donderdagavond 17u-19u