OCMW-voorzitter 

De voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn leidt de activiteiten van dit centrum. Hij roept de vergaderingen bijeen, stelt de agenda vast en zit de vergaderingen voor.

Hij is belast met de uitvoering van de beslissingen en vertegenwoordigt het OCMW in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij ondertekent met de secretaris alle beslissingen, alle akten en briefwisseling van het centrum.

De voorzitter kan in dringende gevallen en binnen de perken bepaald door het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, zelf tot hulpverlening beslissen.

 

Voorzitter
Jan Depester
Frankrijkstraat 3 - 1755 Gooik
054 56 84 29

e-mail: jan.depester@gooik.be