Dakloos 

Het OCMW kan U helpen als U om één of andere reden uw woning moet verlaten (brand, overstroming, crisissituatie,…) en dakloos bent of dreigt te worden. Samen met de maatschappelijk assistente zoeken wij naar een gepast tijdelijk onderkomen:
Noodopvang OCMW Gooik
Sinds 2003 heeft het OCMW een appartement met 2 slaapkamers waarin we een gezin kunnen opvangen dat snel een tijdelijk onderkomen zoekt.
Sinds oktober 2013 heeft het Ocmw een bijkomende doorgangswoning met 3 slaapkamers.

Sinds februari 2016 heeft het OCMW een bijkomende doorgangswoning met 2 slaapkamers


Marijke Decoster, maatschappelijk assistente
Alle werkdagen
Tel: 02 454 12 77
e-mail: marijke.decoster@ocmw.gooik.be

 

Crisisopvang
In specifieke situaties of indien de noodopvang van het OCMW niet beschikbaar is, zoeken we samen met U naar een andere oplossing: daklozencentra, centra voor crisisopvang, vluchthuizen,…

Contact:
Katja Bosman, maatschappelijk assistente
tel : 02 454 04 36
e-mail: katja.bosman@ocmw.gooik.be
Naomi Polfliet, maatschappelijk assistente
tel :02 454 04 35
e-mail: naomi.polfliet@ocmw.gooik.be

Huurwaarborg 

Vanaf 18 mei 2007 is er een nieuwe wettelijke regeling inzake de huurwaarborg.
De huurder heeft de keuze tussen volgende vormen:
de storting van een geldsom op een geblokkeerde bankrekening (maximum 2 maanden huur)
een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt om de huurwaarborg in schijven te betalen (maximum 3 maanden huur)
een bankwaarborg met tussenkomst van het OCMW (maximum 3 maanden huur)
Indien U niet in staat bent de huurwaarborg zelf te betalen, kan u beroep doen op het OCMW. Het OCMW zal steeds de huurwaarborg in schijven terugvorderen bij de huurder.

Contact:
Katja Bosman, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 04 36
e-mail: katja.bosman@ocmw.gooik.be
Naomi Polfliet, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 04 35
e-mail: naomi.polfliet@ocmw.gooik.be

Sociale huurwoningen 

Heden heeft het OCMW Gooik 9 sociale huurwoningen die verhuurd worden volgens de regels van het Nieuw Sociaal Huurbesluit en bijgevolg dus volgens dezelfde voorwaarden als de Vlaamse huisvestingsmaatschappijen:
Dorpstraat 29 te Gooik (4 sociale huurappartementen)
Brusselstraat 1 te Leerbeek (3 sociale huurwoningen, 2 sociale huurappartementen)
Beide projecten werden gerealiseerd met toelagen van de Vlaamse Gemeenschap en van de Provincie Vlaams-Brabant.
Uiteraard kan U bij het OCMW ook terecht voor informatie en inschrijvingsdocumenten van andere Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen in de regio.

Contact:
Marijke Decoster, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 12 77
e-mail: marijke.decoster@ocmw.gooik.be

 

Contact OCMW Gooik

Ninoofsesteenweg 182
1755 Gooik

Tel: 02 454 04 30
Fax: 02 532 10 27
E-mail: info@ocmw.gooik.be

Openingsuren:
Dagelijks van 08u30-12u
Donderdagavond 18u-20u

Weersverwachting in Gooik
Meer weer in Gooik