Memorandum 

Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zal de seniorenraad een memorandum op stellen. Een memorandum is een tekst waarin een groep burgers, voorafgaand aan de  (lokale) verkiezingen, aan politieke partijen een aantal thema’s voorstelt met de vraag om die thema’s als beleidsopties of concrete maatregelen een plaats te geven in de verkiezingsprogramma’s. De voorgestelde thema’s zijn een vertaling van de behoeften en wensen van een bepaalde groep burgers.

De seniorenraad heeft uw hulp nodig!

Graag ontvangen wij uw mening over wat de gemeente (nog) beter kan doen voor senioren inzake volgende thema’s: publieke ruimte en gebouwen (bv. toegankelijkheid, wc), mobiliteit, wonen, socio-culturele participatie, respect en sociale inclusie, maatschappelijke  participatie en tewerkstelling, communicatie en info, gezondheid en zorg. Suggesties/problemen omtrent andere thema’s zijn eveneens welkom.

U kan dit doen via:

een enquête (voor link zie onderaan tekst) of verkrijgbaar op Ocmw

via mail : marijke.decoster@ocmw.gooik.be

Bovenstaande documenten dient u voor 23 oktober te bezorgen aan  OCMW Gooik (Marijke Decoster).

 

Pensioenpunt 

Vragen over uw wettelijke pensioen ? Kom naar een Pensioenpunt !

De Pensioendienst is aanwezig over het hele land. Zijn experts en die van het RSVZ komen naar u toe om tijdens een Pensioenpunt al uw vragen over uw wettelijk pensioen te beantwoorden.

Waar vindt u het dichtsbijzijnde Pensioenpunt ?

U vindt alle informatie (adressen, openingsuren) op www.pensioenpunt.be

Opgelet  niet in alle Pensioenpunten zijn er altijd experten van de 3 pensioenstelsels (werknemers, ambtenaren en zelfstandigenpensioenen) aanwezig.