Centrum voor algemeen welzijnswerk Delta (CAW) 

CAW Delta is een dienst die informatie, advies, psychologische en sociale bijstand biedt aan ieder die levens- en gezinsvragen heeft.

Inwoners van Gooik kunnen contact nemen met de vestigingsplaats te Halle.

Contact :

Kanaalbrugstraat 5C

1500 Halle

tel. 02 613 17 00

onthaal@cawhallevilvoorde.be

website CAW 

http://www.cawhallevilvoorde.be